Narzędzia i maszyny jako czynnik produkcji   arrow

Jak wiadomo, maszyny i narzędzia odgrywają niebanalną rolę w wielu działalnościach w naszym życiu. Mimo, iż wykonanie większości czynności byłoby możliwe bez ich użycia, to większość z nas tak bardzo przyzwyczaiła się do ich pomocy, że nie wyobraża sobie już innego podejścia do tych czynności.

Maszyny i narzędzia spełniają jednak w naszym życiu nawet większą funkcję, o której znaczeniu, nie każdy zdaje sobie sprawę. Są one bowiem zaliczane do jednego z czynników produkcji, w praktycznie każdym dziale produkcyjnym. Co to oznacza?

Czynniki produkcji to materialne i niematerialne zasoby, potrzebne do wyprodukowania dóbr w postaci towarów czy usług. Fachowy podział czynników produkcji rozróżnia trzy, najważniejsze jego dziedziny:

- ziemia oraz produkty naturalne

- praca czyli wysiłek ludzki włożony w wytworzenie dobra

- kapitał czyli dobra wyprodukowane już wcześniej przez ludzi, wykorzystywane do produkcji kolejnych dóbr (właśnie do tego działu zalicza się narzędzia i maszyny).

Czynniki produkcji to pojęcie, które ma już w swoim dorobku kawałek historii, a niektórzy twierdzą, że samo jest historią. Pierwsze wzmianki na ten temat narodziły się już w 1776 roku w dziele Bogactwo Narodów. W ekonomii klasycznej, czyli szkole, podstawie myśli ekonomicznej, narzędzia i maszyny pełniły główną rolę w dziale kapitału. Czynniki produkcji funkcjonują również pod nazwą środków produkcji.

Okazuje się więc, że nie tylko na naszych podwórkach i firmach narzędzia i maszyny odgrywają ważną rolę, ale całe nasze społeczeństwo i gospodarka bazuje na ich kapitale.