Rodzaje narzędzi   arrow

Rozpoczynając jakąkolwiek debatę na temat urządzeń pomagających człowiekowi w pracy, zacząć musimy od tych, które wydają się najbardziej przydatne w jego czynnościach, czyli narzędziach.

Rodzajów narzędzi jest tak wiele, jak ich przeznaczeń. Używamy ich w końcu wszędzie. W kuchni, na ogrodzie czy w pracy. Specjalistycznie rzecz ujmując, narzędzia to urządzenia, które bezpośrednio oddziałują na wykonywaną pracę uczestnicząc w jej procesie. Narzędzia mają na celu wykonać pracę, której sam człowiek nie byłby w stanie wykonać, lub ułatwić wykonywanie niektórych czynności.

Narzędzia już od dawna odgrywały bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Może o tym świadczyć fakt, iż nawet pewne etapy cywilizacji opisane w historii, były połączone właśnie z tymi wynalazkami. I tak oto:

- w epoce kamienia narzędzia wykonywane były z kamienia lub drewna

- w epoce brązu zaczęto już stosować narzędzia wykonane z brązu lub miedzi

- w epoce żelaza natomiast, do użytku weszły narzędzia żelazne.

Dzięki swojej popularności, narzędzia doczekały się swojego indywidualnego podziału. Właśnie dlatego rozróżniamy narzędzia ze względu na:

- dostosowania do zadań

- rodzaj napędu

- przeznaczenie.

Do grupy narzędzi specjalnie dostosowanych do zadań, zaliczamy narzędzia uniwersalne i specjalne. Według rodzaju napędu, rozróżnić możemy narzędzia ręczne, zmechanizowane oraz maszynowe (które współpracują z maszynami). Ostatnią, najobszerniejszą grupą, są te, podzielone według przeznaczenia. W tym podziale znajdują się grupy narzędzi nazywane według rodzaju obróbki, czyli na przykład narzędzia tokarskie. Następną podgrupą są te, nazywane od profesji użytkownika, czyli na przykład ślusarskie. Kolejne, dotyczą rodzaju obrabianego materiału, więc na przykład te do drewna, a ostatnie rozróżniane są od sposobu obróbki, czyli na przykład skrawające.