Bezpieczeństwo podczas korzystania z maszyn.   arrow

Wystarczająco dużo powiedziane zostało na temat zalet korzystania z maszyn. Bez wątpienia są to wynalazki, które ułatwiły nam życie i umożliwiają produkowanie dóbr, zgodnie z zapotrzebowaniem konsumenta.

Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że jednym, lecz bardzo poważnym minusem tych urządzeń, jest teoretyczna szkodliwość dla zdrowia. Teoretyczna – ponieważ mowa tutaj o wypadkach. Niestety, wypadki podczas użytkowania maszyn, zazwyczaj nie kończą się siniakiem, dlatego wraz z ich ulepszaniem, powstało wiele przypisów, jak odpowiednio i bezpiecznie się z nimi obchodzić.

Na szczęście, wszelkie organy dbają o to, aby wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące produkcję lub pracę przy użyciu maszyn, spełniały wymogi BHP, czyli bezpieczeństwa i higieny pracy. Mimo, iż dla pracodawców jest to pracochłonny proces przekształcania i dostosowywania swoich urządzeń do wymogów, warto poświęcić chwilę dłużej przed, niż po fakcie.

Nieprzestrzeganie ustalonych zaleceń, grozi nawet karami grzywny lub pozbawienia wolności, ponieważ wszelkie dekrety obejmujące BHP, oznaczone są paragrafami i podlegają sankcjom prawnym.

Kolejne ustalenia BHP oraz CIOP (Centralny Instytut Ochrony Pracy) ciągle tworzą i weryfikują nowe zalecenia. Starają się, aby wszystkie przedsiębiorstwa, które otrzymały pozwolenia na zakup maszyn, spełniały ich wymogi.