Maszyny duże i małe   arrow

Podobnie jak narzędzia, maszyny podzielić możemy na te dostępne dla każdego, jak i te specjalistyczne, dostępne tylko w niektórych kręgach.

Mimo, iż wytłumaczenie pojęcia maszyny wydaje się być prostym, istnieje wiele skomplikowanych definicji i kątów podejścia do jej istoty. Najprościej jednak rzecz ujmując, maszyna pod względem technicznym, to urządzenie wykonujące pracę mechaniczną, spowodowaną ruchem jej części.

Nikogo nie zdziwi również fakt, iż rodzajów maszyn jest mnóstwo. W końcu możemy je spotkać praktycznie wszędzie. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje maszyn. Maszyny energetyczne i maszyny robocze. Główną różnicą między nimi jest fakt, iż te pierwsze przetwarzają różne rodzaje energii, a później ją wykorzystują, a te drugie pobierają tę energię z silników.

Tak więc do maszyn energetycznych zaliczamy: maszyny cieplne i parowe, turbinę parową, silnik spalinowy, maszynę hydrauliczną, maszynę pneumatyczną i maszynę elektryczną. Do maszyn roboczych natomiast, zaliczamy maszyny technologiczne ( przekształcające surowce w gotowe wyroby) oraz maszyny transportowe (przemieszczające ciała, zmieniające ich położenie).

Wszystkie maszyny działają dzięki mechanizmowi, czyli współpracującym ze sobą częściom składowych maszyny. Mechanizmy również charakteryzują się wieloma rodzajami i tak wyróżnić możemy, na przykład, mechanizm dźwigniowy, różnicowy lub kierujący.